Κίνα το γυαλί μπαλκονιών επιπλεόντων σωμάτων 10mm που περιφράζει το τοποθετημένο σε στρώματα ενδιάμεσο στρώμα σκλήρυνε το πλαισιωμένο γυαλί

το γυαλί μπαλκονιών επιπλεόντων σωμάτων 10mm που περιφράζει το τοποθετημένο σε στρώματα ενδιάμεσο στρώμα σκλήρυνε το πλαισιωμένο γυαλί

Λειτουργία: Μετριασμένο μπαλκόνι γυαλί, γυαλί Interplayer
Δείγμα: Διαθέσιμος
Τεχνική: μετριασμένο τοποθετημένο σε στρώματα γυαλί
1